Tjänster
Tjänster

Vad vi gör

Vi förser våra kunder med alla redovisnings- och bokföringstjänster de behöver. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom

  • Löpande bokföring
  • Löner
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration
Tjänst

Löpande bokföring

Vi hjälper er med att sätta upp ett bokföringssystem. Vi samarbetar med Visma för att finna den bästa lösningen för er. För den som vill göra delar av bokföringen själv kan vi hjälpa till med granskning av bokföringen samt årsbokslut mm.

Tjänst

Löner

Vi hjälper er med företagets lönehantering inkl. semesterberäkning, Fora-rapportering, kontrolluppgift och pensionsavsätting.

Tjänst

Bokslut

Vi hjälper er med företagets månads-, delårs- och årsbokslut, samt ta fram förslag på resultatdisposition.

Tjänst

Årsredovisning

Vi hjälper er med att sammanställa förtetagets årsredovisning enligt gällande K2- och K3-regler samt årsstämmoprotokoll och styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag.

Tjänst

Inkomstdeklaration

Vi hjälper er med företags inkomstdeklaration, ägarnas K10-blanketter samt beräkning av utdelningsutrymme. Till enskilda näringsidkare kan vi erbjuda hjälp med NE-bilagan samt tillhörande räkenskapsschema.